Produkty

Glikol propylenowy i etylenowy

 

 

Parametry techniczne:

• Stan fizyczny: jednorodna, przezroczysta ciecz

• Barwa: zielona (niebieska dla WarmTrager E)

• Zapach: słaby lub brak

• pH roztworu: 8-9

• Gęstość w 20° C, g/cm3:

1,02-1,05 (w zależności od odmiany)

1,04-1,12 (dla WarmTrager E w zależności od odmiany)

• Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml płynu): > 8

• Rozpuszczalność w wodzie: bez ograniczeń

Glikol propylenowy

KOD
NAZWA
opakowanie jednostkowe [szt.]
opakowanie zbiorcze
[szt.]
OT140100
Płyn niezamarzający WarmTrager P Koncentrat; 20 kg
1
1
OT140101
Płyn niezamarzający WarmTrager P35 (-35 °C), dedykowany dla instalacji solarnych z kolektorami próżniowymi; 20 kg
1
1
OT140102
Płyn niezamarzający WarmTrager P35/1 (-35 °C),
dedykowany dla instalacji solarnych z kolektorami płaskimi; 20 kg
1
1
OT140103
Płyn niezamarzający WarmTrager P15 (-15 °C),
dedykowany dla instalacji grzejnikowych i podłogowych; 20 kg
1
1
OT140200
WarmTrager E Koncentrat; 20 kg
1
1
OT140201
WarmTrager E35 (do -35 °C) dedykowany do instalacji solarnych z kolektorami próżniowymi; 20 kg
1
1

UWAGA!: Pozostałe glikole etylenowe dostępne na indywidualne zapytanie.


WarmTrager P jest niskokrzepnącym płynem instalacyjnym ogólnego stosowania opartym na roztworze glikolu propylenowego. Przeznaczony jest do napełniania układów centralnego ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. Można go stosować w przemyśle spożywczym, w zamkniętych układach chłodzących, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. WarmTrager P35 może być stosowany w instalacjach solarnych, zwłaszcza kolektorów płaskich.

WarmTrager P nie zawiera ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe.

Zawarty w płynach WarmTrager P zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczają przed korozją wszystkie popularne metale i stopy metali używane do budowy instalacji grzewczych i chłodniczych (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium).

 

Zalety stosowania płynów WarmTrager P:

• nietoksyczne (zawierają glikol propylenowy), nie zawierają żadnych substancji szkodliwych

lub niebezpiecznych według prawa polskiego i unijnego,

• dzięki obniżonym temperaturom zamarzania, zabezpieczają instalacje przed uszkodzeniem

w ujemnej temperaturze (instalacje nimi wypełnione mogą być czasowo wyłączane z eksploatacji – ma to istotne znaczenie w obiektach, gdzie ciągłe ogrzewanie nie jest konieczne)

• zabezpieczają instalacje przed korozją

• zabezpieczają instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów

• wydłużają bezawaryjną pracę instalacji poprawiają wydajność instalacji oraz zmniejszają zużycie energii
• WarmTrager P posiadają atest PZH


 

Porady techniczne dotyczące stosowania płynów WarmTrager P:

UWAGA! Nie można stosować płynów WarmTrager P w instalacjach z rur i kształtek ocynkowanych.

Przed zalaniem płynem WarmTrager P instalację należy wypłukać, jednocześnie używając wody do wyznaczenia pojemności instalacji. Płyny WarmTrager P są wrażliwe na obecność chlorków. Ich źródłem mogą być pasty lutownicze używane w czasie montażu instalacji. Ich całkowite usunięcie jest warunkiem prawidłowej eksploatacji płynu.
Systemy stare, mocno skorodowane lub pokryte kamieniem kotłowym, należy poddać profesjonalnemu czyszczeniu przed zalaniem ich płynem WarmTrager P.
Okres eksploatacji płynu wynosi kilka lat i mocno zależy od specyficznych warunków pracy danej instalacji.

Do rozcieńczania płynu WarmTrager P Koncentrat najlepiej jest używać wody demineralizowanej. Poniższa tabela pokazuje sposób rozcieńczania płynu WarmTrager P Koncentrat (OT140100) w celu uzyskania określonej temperatury zamarzania oraz podstawowe właściwości uzyskanych roztworów.

 

stężenie procentowe P Koncentratu (stosunek objętościowy)
temperatura krzepnięcia
25% (1:3)
-9 °C
33% (1:2)
-15 °C
50% (1:1)
-32 °C